Građevinski radnik

Građevinski radnik

Cilj programa je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju građevinski radnik:
  • Organizacija rada i radnog mjesta
  • Izvođenje ručnih iskopa temelja ili instalacionih kanala
  • Priprema i ugradnja betona
  • Priprema morta za zidanje i zidanje
  • Izrada i postava jednostavnih oplata
  • Priprema materijal za žbukanje
  • Izrađuje i montira armaturu
  • Zaštita na radu i zaštita okoliša
 

Uvjeti za upis

Jednogodišnje obrazovanje

završena osnovna škola

navršenih minimalno 15 godina života

Prekvalifikacija

završena srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)

Trajanje programa:

Prekvalifikacija – minimalno 6 mjeseci

Dokumenti potrebni za upis:

svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (za upis u prvi razred)
razredne svjedodžbe (u programima prekvalifikacije)
svjedodžba o položenom završnom ispitu/maturi
domovnica
rodni list
liječničko uvjerenje
2 slike

Završetak programa:

Izrada i obrana završnog stručnog rada prema dobivenim uputama

Isprava koja se stječe:

Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje:

razredna svjedodžba

svjedodžba o položenim predmetnim ispitima

svjedodžba o završnom ispitu

Nastavni plan (pdf)

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in