Učilište

Učilište

Pučko otvoreno učilište "Invictus" pravni je slijednik tvrtke "Inviktus" d.o.o. koja se obrazovanjem i osposobljavanjem kadrova u cestovnom prometu bavi od 1991. godine.

Pod imenom Pučko otvoreno učilište "Invictus" djelujemo od 1. siječnja 2002. godine. Novo ustrojstvo daje nam veće mogućnosti za razvitak dosadašnjih djelatnosti i pokretanje novih. POU Invictus započelo je s obrazovanjem odraslih u području prometne struke 1. siječnja 2002. godine, da bi svoju djelatnost proširilo i na područje ekonomije i trgovine te zdravstva u travnju 2003. godine. Od 2009. godine provodimo i programe obrazovanja i u područja Graditeljstva i geodezije.
 
Uz programe srednjoškolskog obrazovanja posebnu pažnju posvetit ćemo i seminara i radionica vezanih uz problematiku cestovnog prometa. Jedan od njih je škola sigurne vožnje.
 
POU Invictus ističe i svoju kulturnu djelatnost. Na kulturnom planu Učilište djeluje kao organizator "Kijevskih književnih susreta" koji se održavaju jednom godišnje. Uz već spomenute, POU Invictus razvija i izdavačku djelatnost u okviru koje je već izdano nekoliko stručnih knjiga i priručnika.
 
POU INVICTUS član je Hrvatske udruge za srednjoškolsku izobrazbu odraslih u cestovnom prometu.
 
Učilište uspješno surađuje sa Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO) kao najvećom i najstarijom institucijom te liderom u ovoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Kroz njihov projekt Virtualne radionice (vježbeničke tvrtke) pružena nam je mogućnost da zajedno izgrađujemo socijalnu osjetljivost i društveno odgovorno poslovanje u odnosu prema osobama s invaliditetom.
Aktivnostima koje se provode u virtualnoj radionici osnažuju se profesionalne kompetencije nezaposlenih osoba s invaliditetom i pruža im se podrška prilikom uspostavljanja kontakata s potencijalnim poslodavcima – sve sa ciljem olakšavanja njihovog ulaska na tržište rada.
Koje usluge obrazovanja pružamo?
 
Prema modelu cjeloživotnog obrazovanja, POU Invictus pruža usluge:
formalnog obrazovanja kroz verificirane programe srednjoškolskog obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja kojima se stječe pravo upisa stečenog zvanja u radnu knjižicu neformalnog obrazovanja u okviru seminara
 
Koje su naše prednosti?
Naročitu pozornost pridajemo zadovoljstvu naših polaznika, poštivanju etike i profesionalnih standarda struke, neprestanom povećanju kvalitete naših usluga, konstantnom usavršavanju predavačkog kadra. Usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo polaznika visokom kvalitetom usluga najvažnije su vrijednosti prema kojima POU Invictus mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. Održavanje i ojačavanje tih vrijednosti kontinuiranim poboljšavanjem kvalitete usluga, naše je trajno usmjerenje.
 
RAVNATELJICA: Kristina Matoš Drinovac dipl.oec
Kontakt broj: 00 385 1 2924 971

o nama

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in