Rukovatelj/ica eksplozivnim tvarima

Rukovatelj/ica eksplozivnim tvarima

Izvode se sljedeći programi:
- obvezni osnovni program
 • Rukovanje eksplozivnim tvarima u maloprodaji u prodavaonicama oružja i streljiva i/ili osposobljavanje odgovorne osobe u pravnoj osobi ili obrtnika za izvođenje glasnog pucnja.
- dodatni specijalistički program:
 • Rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri uništavanju istih.
 • Rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri održavanju, transportu i skladištenju istih.
 • Rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri proizvodnji eksplozivnih tvari i zbrinjavanju eksplozivnog otpada.
 • Rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri miniranju u gospodarstvu.
 
Uvjeti za upis
 • navršenih 18 godina,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
 • završena srednja škola
 • protiv polaznika se ne vodi kazneni postupak
 • polaznik nije u posljednje 3 godine pravomoćno kažnjen za prekršajno djelo javnog reda i mira u elementima nasilja
Trajanje programa:
Ovisno o programu – 130 sati
Dokumenti potrebni za upis:
 • svjedodžba minimalno srednje škole
 • osobna iskaznica ili domovnica
 • 2 fotografije
 • liječničko uvjerenje
 • potvrda o nekažnjavanju
 • potvrda o radnom iskustvu
 • rodni list
Završetak programa:
Provjera znanja u obliku testa
Isprava koja se stječe:
Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje:
 • uvjerenje o osposobljenosti (važeće 5 godina, nakon isteka se obnavlja)
Dodatne informacije
Svi polaznici moraju uspješno svladati osnovni tečaj (ad.1), a dodatni program upisuju ovisno o vrsti posla (ad.2 do 5).
Rješenje:
Ministarstvo unutarnjih poslova
 
Cijena osposobljavanja za obvezni osnovni program (ad.1) iznosi 600,00 kn, a za svaki specijalistički program (ad.2 do 5) 300,00 kn.

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in