KOD 95 - Stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača/ica vozila u cestovnom prometu

KOD 95 - upisi tijekom cijele školske godine

Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 24.04.2014. (klasa: UP/I-340-01/14-07/02, ur.br.: 530-05-1-2-14-2) PUČKO OTVORENO UČILIŠTE INVICTUS steklo je status CENTRA ZA OSPOSOBLJAVANJE i provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i PRAVILNIKOM O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA propisana je obveza stjecanja početne kvalifikacije i redovitog osposobljavanja kroz obveznu periodičku izobrazbu vozača.
Ovim se pravilnikom propisuje program i njegovo provođenje, uvjeti i način provjere znanja za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača određenih kategorija cestovnih vozila za prijevoz tereta i putnika.

1. POČETNE KVALIFIKACIJE
Stjecanje početnih kvalifikacija propisano je člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a stječu se:
 • provjerom znanja
 • ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija
 • kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač
Početnu kvalifikaciju vozača moraju imati:
 • Svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, I DE.
 • Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije.
Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:
 • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,
 • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,
 • c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013.
 
2. PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA
Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti (SSO) o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva. Po završetku obuke koja traje 35 sati, vozačima se izdaje Potvrda o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača.S Potvrdom o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozači u nadležnoj Policijskoj upravi upisuju kod Europske unije - Kod 95.
 
Periodičku izobrazbu moraju proći:
 • vozači koji posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja SSO o početnim kvalifikacijama,
 • vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9.2015 godine, vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 10.9. 2016. godine, te nakon toga roka svakih pet godina,
 • vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu u periodu od 11. rujna 2009. do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe
Dokumentacija za upis:
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika vozačke dozvole
 • Preslika svjedodžbe o stečenoj SSS u zanimanju vozač motornog vozila za vozače koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine.
 
Kod Europske unije – „Kod 95“
Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan kod Europske unije - „Kod 95“. Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Potvrde o periodičkoj izobrazbi vozača izdaje novu vozačku dozvolu sa upisanim kodom Europske unije - „Kod 95“.

CIJENA (periodička izobrazba), gotovinsko plaćanje:
 • 1.500,00 kn, za prijevoz putnika ili prijevoz tereta
 • 2.250,00 kn za prijevoz putnika + prijevoz tereta
CIJENA (periodička izobrazba), kartično plaćanje - 4 rate:
 • 1.575,00 kn, za prijevoz putnika ili prijevoz tereta
 • 2.360,00 kn za prijevoz putnika + prijevoz tereta
Cijena je definirana Pravilnikom o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018).
 
Na navedenom linku se nalazi prijavnica Prijavnica za upis (pdf dokument)
Molimo da ispunjenu prijavnicu pošaljete na mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili ju možete osobno predati u Učilištu zajedno s pratećom dokumentacijom.
 
Informacije možete pronaći i na mrežnim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
 
 
 
 

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in