Njegovatelj/ica

Njegovatelj/ica - upisi u tijeku!

Cilj programa je da polaznici:
  • Steknu znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovatelja/ice
  • Razviju humani odnos prema bolesniku/štićeniku
  • Razviju smisao za kulturno-higijenske navike
  • Razviju vještine komuniciranja s bolesnikom/štićenikom i suradnicima
  • Razviju samostalnost u radu i sposobnost razumijevanja radnih naloga medicinskog osoblja.
 
Uvjeti za upis
navršeno 18 godina života
završena minimalno osnovna škola
psihofizički zahtjevi: osobe moraju biti zdrave,poznavati boje, ne smiju biti alergične na prašinu, lijekove i dezinfekcijska sredstva
Trajanje programa:
Ovisno o programu – 440 sati (otprilike 4 mj.)
Dokumenti potrebni za upis:
svjedodžba minimalno osmog razreda
osobna iskaznica ili domovnica
1 fotografije
liječničko uvjerenje
Završetak programa:
Provjera znanja iz teoretskog i praktičnog dijela
Isprava koja se stječe:
Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje:
uvjerenje o osposobljenosti
 
 

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in