Poslovi montaže i održavanja prometnih svjetala (semafora) i drugih svjetlosnih oznaka na cesti

Poslovi montaže i održavanja prometnih svjetala (semafora) i drugih svjetlosnih oznaka na cesti

Prometna svjetla (semafori) i druge svjetlosne oznake na cesti izuzetno su važni elementi za sigurnost i regulaciju prometa. Za rad na njihovoj montaži, programiranju i održavanju potrebno je usvojiti znanja iz područja prometa, graditeljstva, elektro i strojarske struke.
 
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA – polaznik će biti sposoban
 • Razlikovati vrste prometnih svjetala (semafora) i navesti njihove tehničke karakteristike
 • Izvoditi radove na montaži nosivih konstrukcija prometnih svjetala (semafora), semaforskih lanterni, video kamera kao i pješačkih tipkala
 • Rukovati semaforskim uređajima na ispravan način
 • Izvesti različite načine rada semaforskog uređaja, montirati i održavati prometna svjetla i druge svjetlosne oznake
 • Provesti reprogramiranje rada semaforskih uređaja temeljem signalnih planova
 • Primijeniti prometne propise povezane s radovima pri ugradnji i popravcima prometnih svjetala
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite na radu
 
Uvjeti za upis
završena minimalno srednja škola
Trajanje programa:
150 sati
Dokumenti potrebni za upis:
 • završna svjedodžba srednje škole
 • domovnica ili osobna iskaznica
 • 1 fotografija
Završetak programa:
Završna provjera obuhvaća:
 • pisanu i/ili usmenu provjeru
 • provjeru stečenih vještina
Isprava koja se stječe:
Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje:
uvjerenje o osposobljenosti
 
Nastavni plan
 • Sustav prometnih svjetala (semafora), svjetlosnih oznaka na cesti i detekcija prometa
 • Postavljanje i održavanje prometnih svjetala (semafora) i svjetlosnih oznaka na cesti
 • Zaštita na radu i prometni propisi
 • Praktična nastava
   
   
   
  
 

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in