Tahograf

Tahograf

Sadržaj predavanja:
  • Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za  bilježenje u cestovnom prometu
  • Uredba (EZ) broj: 561/2006
  • Uredba (EU) broj: 165/2014
Sadržaj se odnosi i na analogni i na digitalni tahograf.

Učilište raspolaže simulatorom sa digitalnim tahografom (VDO).

Planirano trajanje predavanja je cca 4 sata, ali želja nam je da svaki vozač koji sluša naša predavanja na simulatoru odradi neku kratku vježbicu kako bi stekao samopouzdanje u daljnjem samostalnom korištenju tahograf uređaja. Pa se vrijeme predavanja može i produžiti.
 
Polaznici će kao dokaz slušanja predavanja dobiti odgovarajuću POTVRDU.
 
 

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in