Prodavač

Prodavač

Zanimanje Prodavač uvjet je za obavljanje na svim mjestima gdje se prodaje roba. Prodavaonice kupcima nude cipele, odjeću, hranu, kozmetičke proizvode, osobna računala, automobile itd. No bez obzira na to koju vrstu proizvoda prodavaonica nudi, glavna je zadaća prodavača svugdje ista. Prodavač prvenstveno nastoji zainteresirati kupca za proizvode koje prodaje.
 
Cilj obrazovanja je da osposobi polaznika za:
 • sudjelovanje pri preuzimanju robe
 • prodaju robe na malo i veliko
 • kvantitativni i kvalitativni nadzor, sortiranje i uskladištavanje
 • sudjelovanje u nabavi i izboru narudžbi i prijevoz robe
 • vođenje financijskih evidencija, blagajničkih obračuna, skladišnih evidencija, kartoteka robe, evidencija narudžbi i rokova, te drugih poslova vezanih uz rad trgovca.
 
Uvjeti za upis
Trogodišnje obrazovanje
 • završena osnovna škola
 • navršenih minimalno 15 godina života
 Prekvalifikacija
 • završena srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)
Trajanje programa:
Trogodišnje obrazovanje – 18 do 20 mjeseci
Prekvalifikacija – oko 6 mjeseci
Dokumenti potrebni za upis:
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (za upis u prvi razred)
 • razredne svjedodžbe (u programima prekvalifikacije)
 • svjedodžba o položenom završnom ispitu/maturi
 • domovnica
 • rodni list
 • liječničko uvjerenje
 • 2 slike
Završetak programa:
Izrada i obrana završnog stručnog rada prema dobivenim uputama
Isprava koja se stječe:
Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje:
 • razredna svjedodžba
 • svjedodžba o položenim predmetnim ispitima
 • svjedodžba o završnom ispitu

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in