Upravni referent

Upravni referent

Upravni referenti su uredski službenici koji rade na pripremi, prikupljanju, određivanju, izdavanju, evidentiranju, otpremanju izdanih i primljenih spisa i dokumenata te tehničkoj kontroli i obradi podataka prema metodološkim i drugim uputama.
Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će naučiti o pravnom sustavu te način provedbe zakona i ostalih pravnih propisa, rad na računalu i komuniciranje putem elektronske pošte
 
Uvjeti za upis
Četverogodišnje obrazovanje
 • završena osnovna škola
 • navršenih minimalno 15 godina života
 Prekvalifikacija
 • završena srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)
Trajanje programa:
Prekvalifikacija – oko 12 mjeseci
Dokumenti potrebni za upis:
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (za upis u prvi razred)
 • razredne svjedodžbe (u programima prekvalifikacije)
 • svjedodžba o položenom završnom ispitu/maturi
 • domovnica
 • rodni list
 • 2 slike
Završetak programa:
Izrada i obrana završnog stručnog rada prema dobivenim uputama
Isprava koja se stječe:
Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje:
 • razredna svjedodžba
 • svjedodžba o položenim predmetnim ispitima
 • svjedodžba o završnom ispitu

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in