Instruktor vožnje

Instruktor vožnje

Cilj ovog programa je pripremiti osobu kako bi svojim odnosom prema radu i poznavanjem sadržaja struke pridonijela povećanju sigurnosti u cestovnom prometu i uspješno prenijela svoja znanja, vještine i navike na buduće vozače u cestovnom prometu.
Instruktori vožnje mogu obavljati osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta ''Upravljanje vozilom''.
 
Uvjeti za upis
završena minimalno srednja škola u prometnoj struci cestovnog prometa (vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa, tehničar unutrašnjeg transporta)
 
B KATEGORIJA:
23 i pol godine starosti posjedovanje vozačke dozvole B kategorije 2 godine i 6 mjeseci
 
OSTALE KATEGORIJE:
uvjerenje za instruktora vožnje B kategorije posjedovanje vozačke dozvole određene kategorije
Trajanje programa:
B kategorija – 6 mjeseci
Ostale kategorije – po 2 i pol mjeseca
Dokumenti potrebni za upis:
završna svjedodžba srednje škole ili diploma
liječnička svjedodžba za određenu kategoriju
domovnica
rodni list
vozačka dozvola
dvije fotografije
Završetak programa:
Nakon položenih svih ispita pristupa se polaganju završnog ispita u tri dijela:
pismeni ispit - poznavanje propisa koji uređuju sigurnost u cestovnom prometu
izrada i obrana završnog stručnog rada na zadanu temu
usmeni ispit
Isprava koja se stječe:
Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje:
uvjerenje o usavršavanju

Pratite nas

FB f Logo blue 29
 

Log in